سرور مجازی انگلیس - رم 1 گیگ

Starting from
$6.00 USD
Monthly

رم 1 گیگابایت
پردازنده 1vCore(s)
فضای هارد 20 گیگابایت
ترافیک نامحدود
هارد دیسک NVMe
پورت 1 گیگابیت
دیتاسنتر Gosport

سرور مجازی انگلیس - رم 2 گیگ

Starting from
$8.00 USD
Monthly

رم 2 گیگابایت
پردازنده 1vCore(s)
فضای هارد 30 گیگابایت
ترافیک نامحدود
هارد دیسک NVMe
پورت 1 گیگابیت
دیتاسنتر Gosport

سرور مجازی انگلیس - رم 4 گیگ

Starting from
$14.50 USD
Monthly

رم 4 گیگابایت
پردازنده 4vCore(s)
فضای هارد 40 گیگابایت
ترافیک نامحدود
هارد دیسک NVMe
پورت 1 گیگابیت
دیتاسنتر Gosport

سرور مجازی انگلیس - رم 8 گیگ

Starting from
$26.00 USD
Monthly

رم 8 گیگابایت
پردازنده 8vCore(s)
فضای هارد 80 گیگابایت
ترافیک نامحدود
هارد دیسک NVMe
پورت 1 گیگابیت
دیتاسنتر Gosport