سرور ابری Digital Ocean - 1GB

Starting from
$8.50 USD
Monthly

رم 1 گیگابایت
پردازنده 1vCore(s)
فضای هارد 25 گیگابایت
ترافیک 1 ترابایت

سرور ابری Digital Ocean - 2GB

Starting from
$16.00 USD
Monthly

رم 1 گیگابایت
پردازنده 1vCore(s)
فضای هارد 25 گیگابایت
ترافیک 1 ترابایت

سرور ابری Digital Ocean - 4GB

Starting from
$30.00 USD
Monthly

رم 4 گیگابایت
پردازنده 2vCore(s)
فضای هارد 80 گیگابایت
ترافیک 4 ترابایت

سرور ابری Digital Ocean - 8GB

Starting from
$59.00 USD
Monthly

رم 8 گیگابایت
پردازنده 4vCore(s)
فضای هارد 160 گیگابایت
ترافیک 5 ترابایت