سرور ابری هتزنر CX11

Starting from
$6.00 USD
Monthly
 • پردازنده 1Core 2GHz
 • نوع پردازنده Intel® Xeon® Gold processors
 • هارد 20GB SSD Nvme
 • حافظه رم 2GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • آپتایم 100%

سرور ابری هتزنر cpx11

Starting from
$7.00 USD
Monthly
 • پردازنده 2Core 2GHz
 • نوع پردازنده AMD EPYC 2nd Gen
 • هارد 40GB SSD Nvme
 • حافظه رم 2GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • آپتایم 100%

سرور ابری هتزنر cx21

Starting from
$8.00 USD
Monthly
 • پردازنده 2Core
 • نوع پردازنده Ampere Altra® (Arm64-architecture)
 • هارد 40GB SSD Nvme
 • حافظه رم 4GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • آپتایم 100%

سرور ابری هتزنر cpx21

Starting from
$10.00 USD
Monthly
 • پردازنده 3Core 2GHz
 • نوع پردازنده AMD EPYC 2nd Gen
 • هارد 80GB SSD Nvme
 • حافظه رم 4GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • آپتایم 100%

سرور ابری هتزنر cx31

Starting from
$13.00 USD
Monthly
 • پردازنده 2Core 2GHz
 • نوع پردازنده Intel® Xeon® Gold processors
 • هارد 80GB SSD Nvme
 • حافظه رم 8GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • آپتایم 100%

سرور ابری هتزنر cpx31

Starting from
$17.00 USD
Monthly
 • پردازنده 4Core 2GHz
 • نوع پردازنده AMD EPYC 2nd Gen
 • هارد 160GB SSD Nvme
 • حافظه رم 8GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • آپتایم 100%

سرور ابری هتزنر cx41

Starting from
$21.00 USD
Monthly
 • پردازنده 4Core 2GHz
 • نوع پردازنده Intel® Xeon® Gold processors
 • هارد 160GB SSD Nvme
 • حافظه رم 16GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • آپتایم 100%

سرور ابری هتزنر cpx41

Starting from
$30.00 USD
Monthly
 • پردازنده 8Core 2GHz
 • نوع پردازنده AMD EPYC 2nd Gen
 • هارد 240GB SSD Nvme
 • حافظه رم 16GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • آپتایم 100%

سرور ابری هتزنر cx51

Starting from
$39.00 USD
Monthly
 • پردازنده 8Core 2GHz
 • نوع پردازنده Intel® Xeon® Gold processors
 • هارد 240GB SSD Nvme
 • حافظه رم 32GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • آپتایم 100%

سرور ابری هتزنر cpx51

Starting from
$65.00 USD
Monthly
 • پردازنده 16Core 2GHz
 • نوع پردازنده AMD EPYC 2nd Gen
 • هارد 360GB SSD Nvme
 • حافظه رم 32GB DDR4
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • پورت شبکه 10Gb/s
 • آپتایم 100%

Included With Every Plan

 • پنل کاربری حرفه ای و کامل
 • سرور ابری بدون قطعی
 • امکانات زیاد برای راحتی کاربر